Rena ditt vatten med ett vattenfilter

Vi samarbetar med Aqua Expert som är ett företag specialiserat på vattenrening och vattenfilterlösningar. Tillsammans erbjuder vi lösningar för att bekämpa problem som radon i vattnet samt höga halter av kalk och järn. Dessa problem är vanliga i många vattenförsörjningssystem och kan ha negativa effekter på hälsan och vattenkvaliteten.

Våra expertlösningar hjälper till att upprätthålla rätt nivåer av radon, kalk och järn i vattnet. Genom att ta bort eller minska dessa ämnen kan vi förbättra vattenkvaliteten och säkerställa att det är säkert att konsumera och använda vattnet.

Beställ vattenanalys

För att fastställa vilka specifika problem som kan finnas i ditt vatten erbjuder vi även vattenanalyser. Du kan enkelt beställa ett provkit från oss som kommer hem till din brevlåda. Provkitet innehåller det du behöver och kommer med anvisningar för att samla in en vattenprov. När du skickar tillbaka provet till oss kan vi analysera det och ge dig en detaljerad rapport om vattnets sammansättning och eventuella problem. Du har ofta provsvaret inom 7 dagar.

Vi hjälper dig till rent vatten

Med den insamlade informationen kan våra experter sedan rekommendera lämpliga vattenreningssystem och vattenfilter som kan ta bort eller minska radon, kalk och järn. Vi har lång erfarenhet och produkter som kan anpassas efter dina specifika behov och förutsättningar.

Att ha tillgång till renat och filtrerat vatten är viktigt för både din hälsa och vattenledningssystemets livslängd. Välkomna till oss på Björklunds Rör.

Frågor och svar

Varför är vattenrening viktigt?

Vattenrening är viktigt för att avlägsna föroreningar och mikroorganismer från vattenkällor för att göra vattnet säkert att dricka och använda. Det hjälper också till att skydda miljön och bevara vattenresurserna.

Vilka typer av föroreningar kan finnas i vatten?

Vatten kan vara förorenat av olika ämnen, inklusive kemikalier, bakterier, virus, sediment, och organiska ämnen. Exempel på föroreningar är kväveföreningar, fosfor, bekämpningsmedel, tungmetaller och mikroplaster.

Varför är vattenanalys viktigt?

Vattenanalys är viktigt för att övervaka vattenkvaliteten och identifiera eventuella föroreningar. Genom att analysera vattenprover kan man fastställa om vattnet uppfyller de reglerande standarderna för dricksvatten och även identifiera potentiella hot mot människors hälsa och miljön.

Vilka parametrar mäts vanligtvis i en vattenanalys?

En vattenanalys kan inkludera mätning av parametrar som pH, temperatur, turbiditet, lösta syrer, bakteriehalt, koncentrationer av olika kemikalier som kväve och fosfor, samt närvaron av eventuella föroreningar som bly eller arsenik.

Förmånlig finansiering med