Bergvärme & Jordvärme – Nyttja energin i jorden

Både bergvärme och jordvärme kräver en installation av en värmepump för att kunna utnyttja den lagrade solenergin på ett effektivt sätt.

Så fungerar det

En värmepump för bergvärme eller jordvärme fungerar genom att ta upp den naturliga värmen från marken eller berggrunden och höja temperaturen på den för att värma upp byggnaden eller producera varmvatten. Värmepumpar från Thermia är utformade för att vara energieffektiva och pålitliga och de kan ge en betydande minskning av energikostnaderna för uppvärmning och varmvattenproduktion.

Installation bergvärmepump

Installationen av en bergvärmepump innebär att hål borras i marken och en sluten slinga med värmebärare sänks ner i borrhålet. Vätskan i slingan cirkulerar och tar upp värmeenergi från berggrunden. Sedan förs värmen genom en värmepump inomhus, där temperaturen höjs och används för uppvärmning och varmvattenproduktion. En professionell installation av bergvärmeanläggningen är viktigt för att säkerställa att den fungerar korrekt och effektivt.

Installation jordvärmepump

För jordvärme installeras istället en kollektorsslang på cirka 1 meters djup i marken runt huset. Slangen innehåller värmebärare som absorberar värmeenergi från marken och transporterar den till värmepumpen inomhus. Värmepumpen höjer sedan temperaturen på värmen och använder den för att värma upp byggnaden och producera varmvatten.

Service och underhåll förlänger livslängden

En värmepump behöver regelbunden service för att säkerställa att den fungerar optimalt och att energieffektiviteten bibehålls. Det kan inkludera rengöring av filter, kontroll av vätskenivåer och kontroll av värmepumpens prestanda. Genom att utföra regelbunden service kan man förlänga livslängden på värmepumpen och undvika potentiella problem.

Frågor och svar

Vad kostar det att installera bergvärme?

Förusatt att du har ett vattenburet värmesystem så brukar kostnaden uppskattas till mellan 120 000 – 250 000kr. Då ingår även en bergvärmepump med installation.

När är bergvärmepumpen återbetald?

För att beräkna en återbetalningstid så brukar vi prata om att ta installationskostnaderna dividerat med era årliga besparningar. Generellt sätt brukar det ta omkring 5 – 10 år innan bergvärmepumpen är återbetald.

Hur lång tid tar det att installera bergvärme?

Ett typiskt borrningsdjup för bergvärme ligger vanligtvis mellan 180 och 250 meter och tar normalt 1-3 dagar att slutföra. Efter borrningen krävs oftast viss markberedning och installation av bergvärmepumpen. Under gynnsamma förhållanden kan hela processen vara avslutad inom en vecka.

Vilka är fördelarna med bergvärmepump och jordvärmepump?

Både bergvärmepumpar och jordvärmepumpar utnyttjar den konstanta temperaturen under marken för att värma upp eller kyla huset. Fördelarna inkluderar hög effektivitet och stabila prestanda året runt, men installationen kan vara mer komplex och kräva mer utrymme jämfört med luftbaserade värmepumpar.

Förmånlig finansiering med