Värmepumpar som ligger i framkant

Luft/luft-värmepump

Har du inte möjlighet att installera bergvärme eller jordvärme kan en luft/luft-värmepump vara ett alternativ. En luft/luft-värmepump tar in energi från utomhusluften och omvandlar den till värmeenergi för att värma upp byggnaden. Den kan även användas för att kyla byggnaden på sommaren genom att reversera processen och avlägsna värmen inomhus. Luft/luft-värmepumpar är relativt enkla att installera och har en lägre initial kostnad jämfört med bergvärme och jordvärme, men de är oftast mindre energieffektiva. Läs mer om våra luft/luft-värmepumpar här.

Luft/vatten-värmepump

En annan typ av värmepump är luft/vatten-värmepump. En luft/vatten-värmepump använder energin från uteluften genom en uteenhet för att värma ditt varmvatten och även ditt vattenburna värmesystem. Luft/vatten-värmepumpar kan vara en bra lösning för att producera både värme och varmvatten. Läs mer om våra luft/vatten-värmepumpar här.

Frågor och svar

Vad ska man tänka på när man väljer värmepump?

Värmepump bör du välja utfirån vart du är bosatt och hur stort hushållet är. Dessutom kan värmepumpens ljudnivå och energieffektivitet variera.

Vilken typ av värmepump är bäst?

Vilken typ av värmepump som passar ert behov beror på husets storlek och er årliga elförbrukning. I ett mindre hushåll kan det räcka med en frånluftsvärmepump eller en luft-luftvärmepump.

Vilka olika typer av värmepumpar finns det?

Dessa olika värmepumpar finns det på den svenska marknaden:

Bergvärmepump.
Jordvärmepump.
Luft-vattenvärmepump.
Från-luftsvärmpump.
Luft-luftvärmepump.

Vad är skillnaden mellan luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump?

En luft-luftvärmepump värmer upp luften inomhus genom att överföra värme från utomhusluften. En luft-vattenvärmepump använder däremot utomhusluften för att värma upp vatten som sedan cirkulerar genom ett värmesystem för att värma upp huset.

Vad är viktiga faktorer att överväga vid installation av en värmepump?

Vid installationen bör du överväga tillgängligheten av utrymme för värmepumpen, markförhållanden (särskilt för berg- och jordvärmepumpar), och områdets klimat. Dessutom är det viktigt att se över underhållskrav och kostnader för drift och installation.

Vad är COP (Coefficient of Performance) och varför är det viktigt?

COP är ett mått på värmepumpens effektivitet och representerar förhållandet mellan levererad värme och förbrukad energi. Ju högre COP, desto mer effektiv är värmepumpen. Det är viktigt att överväga COP när du väljer en värmepump, eftersom det påverkar dess ekonomiska och miljömässiga prestanda.

Förmånlig finansiering med