Enskilda avloppssystem

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för enskilda avloppssystem. Vårt sortiment inkluderar slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Dessa produkter är utformade för att uppfylla höga kvalitetsstandarder och passa perfekt för användning i småhus och fastigheter.

Slamavskiljare

Slamavskiljare är en viktig komponent i ett enskilt avloppssystem. De används för att separera fast avfall och slam från avloppsvattnet innan det rinner ut i marken. Våra slamavskiljare är tillverkade med robusta material och designade för att vara effektiva och långvariga.

Minireningsverk

Minireningsverk är en annan populär lösning för enskilda avloppssystem. Dessa anläggningar använder biologiska och kemiska processer för att rena avloppsvattnet på plats. Våra minireningsverk är noggrant utformade för att säkerställa hög reningsgrad och effektiv drift, samtidigt som de tar minimal plats.

Slutna tankar

För de som behöver en mer kompakt lösning erbjuder vi även slutna tankar. Dessa tankar används för att samla och lagra avloppsvatten på ett säkert sätt. Våra slutna tankar är tillverkade med högkvalitativa material och är utformade för att vara tätt slutna för att förhindra läckage och förorening av mark och grundvatten.

Återförsäljare av Uponor

Vi är stolta över att vara återförsäljare av Uponors produkter och tillbehör. Uponor Infra är ett företag med lång erfarenhet och expertis inom tillverkning av avloppssystem. Deras produkter är välkända för sin höga kvalitet och pålitlighet.

Garanti på vårt jobb

När ni väljer oss som er partner för ert enskilda avloppssystem kan ni vara säkra på att ni får en komplett lösning från skiss och projektering till färdig installation. Vi erbjuder 10 års garanti på vårt arbete för att ge er extra trygghet.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för en offert och låt oss hjälpa er med era enskilda avloppsbehov. Vi har den kunskap, erfarenhet och de produkter som krävs för att leverera en pålitlig och effektiv lösning för ert avloppssystem.

Frågor och svar

Vad är enskilt avlopp?

En avloppsanläggning som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet brukar klassas som ett enskilt avlopp.

Vad kostar enskilt avlopp?

 Enskilt avlopp kostar mellan 80 000 – 120 000 kronor.

Varför välja ett enskilt avloppssystem?

Många väljer ett enskilt avloppssystem när de bor på platser där det inte finns tillgängligt kommunalt avloppsnät. Det kan vara på landsbygden eller i områden där anslutning till det kommunala nätet är svårt eller kostsamt.

Vilka underhållskrav finns för enskilda avloppssystem?

Enskilda avloppssystem kräver regelbundet underhåll för att fungera effektivt. Det inkluderar tömning av slam från brunnar, kontroll av pumpar och rengöring av eventuella filter. Underhållsbehovet kan variera beroende på typen av system.

Vilka typer av enskilda avloppssystem finns det?

Det finns olika typer av enskilda avloppssystem, inklusive markbäddar, trekammarbrunnar och minireningsverk. Valet av system beror ofta på markförhållandena och platsens specifika behov.

Förmånlig finansiering med